מערכת שיעורים

מערכת שעותיום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'יום ו'
07:30 - 08:30
08:30 - 09:30אלונה שחקמור נרדימוןאלונה שחקמור נרדימוןאלונה שחקאלונה שחק
09:30 - 10:30
אלונה שחקמור נרדימוןמור נרדימוןאלונה שחקאלונה שחק
17:30 - 18:30מעיין אייזנברג
18:30 - 19:30מעיין אייזנברגאלונה שחקאורית פיקסמןאלונה שחקשרון חכם
19:30 - 20:30
מעיין אייזנברגאלונה שחקאורית פיקסמןאלונה שחקשרון חכם
20:30 - 21:30מעיין אייזנברגאלונה שחק
מערכת שעותיום א'יום ב'יום ג'
07:30 - 08:30
08:30 - 09:30אלונה שחקמור נרדימוןאלונה שחק
09:30 - 10:30
אלונה שחקמור נרדימון
17:30 - 18:30מעיין אייזנברג
18:30 - 19:30מעיין אייזנברגאלונה שחקאורית פיקסמן
19:30 - 20:30
מעיין אייזנברגאלונה שחקאורית פיקסמן
20:30 - 21:30מעיין אייזנברג
מערכת שעותיום ד'יום ה'יום ו'
07:30 - 08:30
08:30 - 09:30מור נרדימוןאלונה שחקאלונה שחק
09:30 - 10:30
מור נרדימוןאלונה שחקאלונה שחק
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30אלונה שחקשרון חכם
19:30 - 20:30
אלונה שחקשרון חכם
20:30 - 21:30אלונה שחק

רק משאירים פרטים ואנחנו כבר נתקשר אליכם לתיאום